MADR
Informatii utile
ORGANIGRAMA DAJ BACAU 2018
PROGRAM AUDIENTE DAJ BACAU 2018
ROF - DAJ BACAU 2018
PROGRAM DE ACTIVITATE A DAJ BACAU 2018
    Lista exploatatiilor vegetale si zootehnice din judetul Bacau
    Situatia formelor asociative din judetul Bacau

    Situatia centalizatoare a operatorilor economici care detin spatii autorizate pentru depozitarea produselor agricole din judetul Bacau
    Licentiere depozite; operatori economici licentiati la data de 15.10.2013:
  • S.C. CEREALCOM S.A., tel: 0234/514731, capacitatea pentru care s-a acordat licenta: 33.000 tone
  • S.C. AGRICULTORUL S.R.L., tel: 0744/527966, capacitatea pentru care s-a acordat licenta: 10.000 tone
  • S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., tel: 0234/322165, capacitatea pentru care s-a acordat licenta: 3.730 tone
    CUM SE OBTINE LICENTA DE DEPOZIT

    2014 - Operatorii certificati in agricultura ecologica

    Dezvoltare Rurala
    Programare 2014-2020 - PNDR

    Firme de consultanta pentru elaborare proiecte din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
    Lista consultanti elaborare proiecte prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) - pe fiecare comuna

    Politica Agricola Comuna dupa 2013
    Pozitia României privind viitoarea Politica Agricola Comuna dupa 2013
    Dezbatere publica: Politica Agricola Comuna dupa 2013-iun 2010
    Politica Agricola Comuna dupa 2013 - posibila configuratie din perspectiva României
    Reforma PAC dupa 2013-pozitia Romaniei

    Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR(2007-2013) - consolidat, dec 2012

    Rapoarte de selectie si contestatii

    Calendarul lucrarilor pe pajiste, în acord cu Masurile de agro-mediu, GAEC si a Bunului Gospodar

    01 sept 2010 - Forme de sprijin in agricultura in perioada 2010 - 2013
    Forme de sprijin acordate in perioada 2007-2009 si situatia formelor de sprijin in perioada 2010-2013

    Indrumar practic: Cum primesc finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Rurala (FEADR) pentru investitii private?

            Facilitati de finantare pentru PNDR
    Credite pentru accesarea de fonduri europene - CEC BANK
    Credite pentru accesarea de fonduri europene - BCR

    Beneficiari ai fondurilor FEGA si FEADR

    Alocare financiara PNDR
    Axa 1 - Procent cheltuieli nerambursabile
    Axa 2-3 - Procent cheltuieli nerambursabile
    Leader - Procent cheltuieli nerambursabile

               Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013
Anexa 1 Actiuni initiate de MADR-DGDR pentru asigurarea desfasurarii procesului de consultare privind Planul National Strategic
              Anexe PNS 2007-2013: 1.1 - 1.7 
              Anexe PNS 2007-2013: 2.1 - 2.26 
              Anexe PNS 2007-2013: 3.1 - 3.12 

Nota: Date preluate de pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Sus