MADR
Legislatie
  Ordin NR.166 din 03.08.2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura si conditiile de acordare a drepturilor de plantare noua, replantare sau plantare pe o rezerva a vitei-de-vie pentru struguri de vin
  Ordin NR.165 din 03.08.2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicatie geografica, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicatiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicatie geografica si aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii vinurilor cu indicatie geografica imbuteliate
  Ordin NR.163 din 03.08.2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie geografica
  Ordin NR.170 din 06.08.2012 privind modificarea anexelor nr. 5 si 6 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole
  LEGEA Nr. 283/2010 (r1) privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala
  Ordin nr. 159 din 06.08.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
  HG Nr. 796 din 03.08.2012 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate
  ORDIN Nr.149 din 13.07.2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind masura 2.1.5 - Plati privind bunastarea animalelor – porcine
  Ordin nr. 134 din 19.06.2012 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului I al anului 2012, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
  OUG nr. 28 din 13.06.2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale
  ORDIN Nr.127 din 07.06.2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal
  Legea Nr.122 din 06.07.2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
  HG nr. 562 din 30.05.2012 privind aprobarea schemei Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate in perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume si/sau flori in spatii protejate care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal
  HG nr. 559 din 30.05.2012 pentru modificarea anexei la HG nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
  ORDIN Nr.111 din 17.05.2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
  ORDIN Nr.110 din 17.05.2012 privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2012, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 3/2012
  ORDIN Nr.93 din 25.04.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine
  HG nr. 283 din 11.04.2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
  HG nr. 299 din 11.04.2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producatorilor de cartofi afectati de organismele de carantina daunatoare culturii cartofului
  HG nr. 300 din 11.04.2012 privind aprobarea ajutorului de stat care se acorda producatorilor de cartofi afectati de organismele de carantina daunatoare culturii cartofului.
  ORDIN Nr.74 din 10.04.2012 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun brut
  ORDIN Nr.73 din 10.04.2012 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 126/2010
  ORDIN Nr.70 din 09.04.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine
  ORDIN Nr.69 din 09.04.2012 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 83/2009 privind stabilirea conditiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva nationala
  ORDIN Nr.67 din 03.04.2012 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine
  HG nr. 250 din 27.03.2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea MADR, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative
  ORDIN Nr.61 din 26.03.2012 privind autorizarea si controlul cultivatorilor de plante modificate genetic si masuri pentru asigurarea coexistentei plantelor modificate genetic cu cele conventionale si ecologice
  ORDIN Nr.60 din 22.03.2012 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar - recolta anului de comercializare 2012/2013
  ORDIN Nr.54 din 14.03.2012 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/2008
  HG nr. 154 din 13.03.2012 privind aprobarea cuantumului sumelor alocate in sectorul vegetal, ca mecanism de sustinere a producatorilor agricoli prin aplicarea schemei de plati tranzitorii pentru tomatele destinate procesarii
  ORDIN Nr.46 din 05.03.2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenita din agricultura si industriile conexe, utilizata drept combustibil sau materie prima pentru productia de energie electrica
  ORDIN Nr.42 din 29.02.2012 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV al anului 2011 ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
  ORDIN Nr.41 din 28.02.2012 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 71/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inscrierea agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul vitivinicol in Registrul Industriilor Vitivinicole
  ORDIN Nr.39 din 24.02.2012 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
  ORDIN Nr.37 din 22.02.2012 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2012
  ORDIN Nr.36 din 22.02.2012 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania.
  ORDIN Nr.35 din 20.02.2012 pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/20092013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 247/2008
  ORDIN Nr.30 din 14.02.2012 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit
  ORDIN Nr. 25 din 08.02.2012 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizarii arealelor viticole si incadrarii localitatilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole
  ORDIN Nr. 20 din 24.02.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum si a necesarului de apa si de hrana, in vederea asigurarii statusului minim de bunastare a porcinelor din exploatatiile comerciale
  ORDIN Nr.18 din 02.02.2012 pentru modificarea anexei nr. 2 Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele zootehnice la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfasurarea activitatii Inspectiei de stat in zootehnie, modelului legitimatiei, al stampilei
  HG nr. 16 din 30.01.2012 privind aprobarea Metodologiei si a formularisticii necesare punerii in aplicare a prevederilor OUG nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, inclusiv modul de calcul al ratei dobanzii la credit necesare pentru calculul subventiei
  ORDIN Nr.16 din 30.01.2012 privind aprobarea Metodologiei si a formularisticii necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, inclusiv modul de calcul al ratei dobanzii la credit necesare pentru calculul subventiei
  ORDIN Nr. 6 din 18.01.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
  HG nr. 11 din 11.01.2012 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
  ORDIN Nr. 3 din 05.01.2012 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2012
  ORDIN Nr. 2 din 05.01.2012 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole
  HG nr. 1295 din 27.12.2011 pentru modificarea anexelor nr. 4 si 5 la Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
  HG nr. 1237 din 14.12.2011 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum si a valorii sprijinului financiar
  HG nr. 1224 din 14.12.2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului platilor nationale directe complementare care se acorda in agricultura in sectorul vegetal.
  HG nr. 1223 din 14.12.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare
  HG nr. 60 din 14.12.2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) - COM (2011) 627 final.
  HG nr. 59 din 14.12.2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unica) - COM (2011) 626 final
  ORDIN Nr.278 din 09.12.2011 privind aprobarea Programului national privind realizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Normelor de continut pentru studiile pedologice si agrochimice elaborate in vederea realizarii si reactualizarii periodice a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura
  Legea nr. 277 din 07.12.2011 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola
  Legea nr. 267 din 07.12.2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
  Legea nr.266 din 07.12.2011 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
  HG nr. 58 din 06.12.2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) - COM (2011) 627 final.
  ORDIN Nr. 275 din 06.12.2011 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 Sprijin pentru zona montana defavorizata, 212 Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana si 214 Plati de agromediu din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2011
  ORDIN Nr.267 din 29.11.2011 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
  ORDIN Nr.266 din 29.11.2011 privind aprobarea Conditiilor minime de functionare a abatoarelor de capacitate mica
  OUG nr. 106 din 30.11.2011 pentru modificarea titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si pentru stabilirea unor masuri privind plata rentei viagere agricole in anul 2011
  OUG nr. 105 din 30.11.2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
  HG nr. 57 din 29.11.2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
  HG nr. 1200 din 30.11.2011 pentru aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2011
  HG nr. 1199 din 30.11.2011 pentru aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, in anul 2011
  ORDIN Nr.2725 din 17.11.2011 pentru aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.995/2011
  HG nr. 1141 din 16.11.2011 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
  Legea nr. 255 din 1998 rerepuplicata privind protectia noilor soiuri de plante
  Legea nr. 214 din 15.11.2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
  Legea nr. 206 din 07.11.2011 privind aprobarea OUG nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura
  ORDIN Nr.258 din 04.11.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum
  OUG Nr.92 din 02.11.2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international
  HG nr. 1008 din 12.10.2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata si a platilor separate pentru zahar, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal
  HG nr. 975 din 05.10.2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
  ORDIN Nr. 207 din 06.09.2011 pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului financiar in vederea promovarii vinurilor pe pietele tarilor terte in campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalitatile de plata, de verificare si control, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii
  ORDIN Nr.205 din 05.09.2011 pentru modificarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare
  ORDIN Nr.204 din 02.09.2011 pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana
  ORDIN Nr.203 din 31.08.2011 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului II al anului 2011, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
  ORDIN Nr.197 din 25.08.2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole
  ORDIN Nr.187 din 05.08.2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania
  HG nr. 875 din 31.08.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
  HG nr. 913 din 14.08.2011 pentru modificarea HG nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2010, a HG nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, in anul 2010, precum si a HG nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
  OUG nr. 15 din 24.08.2011 pentru modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului
  HG nr. 848 din 24.08.2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate
  ORDIN NR.191 din 12.08.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
  ORDIN Nr.35 din 10.08.2011 privind aprobarea Conditiilor minime de functionare a abatoarelor de capacitate mica
  ORDIN Nr.188 din 09.08.2011 pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 19/2006
  HG nr. 778 din 03.08.2011 pentru modificarea art. 18 din HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
  HG nr. 777 din 03.08.2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
  OUG Nr.66 din 29.06.2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
  OUG nr. 65 din 29.06.2011 privind modificarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
  ORDIN nr. 186 din 29.07.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine si la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  ORDIN Nr.182 din 27.07.2011 privind aprobarea repartizarii cotelor de productie de zahar din sfecla de zahar incepand cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societatile comerciale acreditate producatoare de zahar
  ORDIN Nr.181 din 22.07.2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control
  HG Nr.742 din 20.07.2011 pentru modificarea si completarea anexei la HG nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatilor reglementate prin Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, altele decat irigatiile, precum si unele masuri pentru buna desfasurare a activitatii Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare
  ORDIN Nr.170 din 11.07.2011 privind aprobarea Ghidului de buna practica pentru cultivarea si recoltarea plantelor medicinale si aromatice
  Legea nr. 146 din 05.07.2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale
  LEGE Nr.147 din 05.07.2011 privind aprobarea OUG nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare
  LEGE Nr.143 din 05.07.2011 pentru aprobarea OUG nr. 20/2011 privind finantarea unor activitati de imbunatatiri funciare
  ORDIN NR.165 din 01.07.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  HG Nr.662 din 29.06.2011 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase
  ORDIN Nr.162 din 29.06.2011 privind instituirea unor masuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor si legumelor
  ORDIN Nr.160 din 27.06.2011 privind recunoasterea Organizatiei interprofesionale pentru carne de pasare, oua si procesate din acestea ca organizatie interprofesionala pe filiera „carne de pasare, oua“
  ORDIN Nr.157 din 24.06.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, altele decat irigatiile
  ORDIN nr. 155 din 23.06.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli
  ORDIN NR.148 din 20.06.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea
  ORDIN Nr.147 din 16.06.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plata a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
  LEGE nr. 100 din 15.06.2011 privind aprobarea OUG nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viagera agricola“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
  HG Nr.590 din 08.06.2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
  Legea nr. 95 din 06.06.2011 Lege privind aprobarea OUG nr. 114/2010 pentru completarea OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola
  Legea nr.118 din 15.06.2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
  LEGE NR.77 din 04.06.2011 pentru aprobarea OUG nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevazute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local
  ORDIN NR.134 din 03.06.2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizarii arealelor viticole si incadrarii localitatilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole
  ORDIN Nr.124 din 26.05.2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011-2014, „Agricultura si Dezvoltare Rurala - Orizont PAC 2020“
  ORDIN NR.119 din 25.0.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor
  ORDIN Nr.120 din 25.0.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare
  ORDIN nr. 1069 din 23.05.2011 privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei
  ORDIN nr. 117 din 24.05.2011 pentru abrogarea pct. II lit. C pozitia nr. 2 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
  ORDIN nr. 111 din 17.05.2011 privind recunoasterea Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicole - O.N.I.V. ca organizatie interprofesionala pe filiera „struguri, vin, produse pe baza de vin“
  HG nr. 480 din 11.05.2011 privind aprobarea obiectivelor etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024
  HG nr. 479 din 11.05.2011 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
  Legea nr. 67 din 10.05.2011 privind aprobarea OUG nr. 99/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocarii fondurilor in agricultura
  Legea nr. 59 din 10.05.2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul Romaniei pentru MADR
  ORDIN nr. 99 din 29.04.2011 privind recunoasterea Organizatiei Interprofesionale pe Produs „Cereale si Produse Derivate“ din Romania - O.I.P.C.P.D.R. ca organizatie interprofesionala pe filiera cereale
  HG nr. 424 din 20.04.2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
  ORDIN nr. 89 din 20.04.2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Normele metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricola si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurala, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 66/2011
  ORDIN nr. 87 din 18.04.2011 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar - recolta anului de comercializare 2011/2012
  ORDIN nr. 85 din 13.04.2011 privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 18/2011
  ORDIN nr. 84 din 13.04.2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania si in Lista recomandata a soiurilor, precum si pentru verificarea puritatii varietale a soiurilor multiplicate
  ORDIN nr. 79 din 12.04.2011 privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei
  ORDIN nr. 78 din 07.04.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare
  ORDIN nr. 73 din 01.04.2011 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 247/2008
  ORDIN nr.67 din 28.03.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare,a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate
  ORDIN NR.66 din 28.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricola si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurala, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat
  HG Nr.273 din 23.03.2011 privind aprobarea cuantumului sumelor alocate in sectorul vegetal prin aplicarea schemei de plati tranzitorii pentru tomatele destinate procesarii
  ORDIN NR. 63 din 22.03.2011 pentru completarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 572/2008
  ORDIN NR. 62 din 21.03.2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 192/2009 privind producerea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare
  ORDIN NR. 61 din 18.03.2011 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV al anului 2010, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
  HG NR. 245 din 16.03.2011 privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum si a valorii sprijinului financiar
  HG NR. 237 din 16.03.2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, precum si a HG nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor
  ORDIN NR.59 din 16.03.2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerintele specifice pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale, plante oleaginoase si pentru fibre si plante furajere in Romania
  OUG NR. 25 din 16.03.2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare
  LEGE nr. 19 din 11.03.2011 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii
  HG NR. 226 din 09.03.2011 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar in avans pentru depozitarea privata a carnii de porc
  HG NR. 207 din 09.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
  ORDIN NR. 51 din 07.03.2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare
  ORDIN NR. 11 din 14.01.2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit si Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010
  ORDIN NR.45 din 18.02.2011 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2011
  ORDIN nr. 33 din 04.02.2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei,precum si unele masuri adiacente
  ORDIN nr. 216 din 28.08.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
  ORDIN NR. 32 din 27.02.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 65/2011 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
  ORDIN NR. 40 din 18.02.2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare
  ORDIN NR. 20 din 17.02.2011 pentru aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 „Sprijin pentru zona montana defavorizata“, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana“ si 214 „Plati de agro-mediu“ din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013 si pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii, modularii si a sistemului integrat de gestiune si control, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploatatiilor agricole
  Ordin 43 din 16.02.2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competentelor legale, in locurile si/sau in mediile in care se produc, se comercializeaza, se utilizeaza sau se consuma substante si/sau produse noi cu efecte psihoactive, daunatoare sanatatii, altele decat cele reglementate
  ORDIN Nr.37 din 15.02.2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluarii programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli si a obligatiilor evaluatorului
  ORDIN NR. 34 din 15.02.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor
  ORDIN NR. 24 din 07.02.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii,padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
  HOTARARE nr.65 din 03.02.2011 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
  ORDIN NR. 17 din 01.02.2011 privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plata a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
  ORDIN NR. 22 din 27 ian 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna
  HOTARARE Nr.43 din 26.01.2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
  HOTARARE Nr.44 din 24.01.2011 pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2010
  Ordin nr 278 din 21.01.2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozitia, fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman
  HOTARARE NR. 39 din 21.01.2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate
  LEGEA REPUBLICATA Nr. 491/2003 (r1) privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului
  ORDIN nr. 18 din 20 ian 2011 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2011
  ORDIN NR. 6 din 19.01.2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control
  ORDIN NR. 4 din 14.01.2011 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului III 2010 care beneficiaza de ajutor de stat acordat sub formade rambursare
  HOTARARE NR. 6 din 13.01.2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
  HOTARARE NR. 4 din 11.01.2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, precum si a Hotararii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor
  ORDIN NR. 280 din 20.12.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea
  LEGEA Nr. 283 din 28.12.2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
  LEGEA Nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante
  HG nr. 1356 din 04 ian 2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
  LEGE nr. 281 din 30 dec 2010 pentru abrogarea unor reglementari din domeniul ajutorului de stat in agricultura si pentru completarea OUG nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010
  Ordin nr. 256 din 16 nov 2010 privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei
  HG NR. 1303 din 28 dec 2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate si a HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
  HG NR. 1302 din 28 dec 2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
  Ordin NR. 244 din 22 dec 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 338/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 171/2006
  Ordin NR. 272 din 16 dec 2010 privind aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor in cadrul controlului oficial in sectorul vitivinicol
  LEGE NR. 232 din 15 dec 2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor
  HG NR. 1244 din 14 dec 2010 privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2010
  HG NR. 1175 din 29.11.2010 pentru aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, in anul 2010
  Ordin NR. 231 din 17.11.2010 pentru aprobarea protocolului de transmitere, fara plata, a infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare ori in administrarea sau in folosinta societatilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol
  OUG NR. 99 din 16.11.2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocarii fondurilor in agricultura
  Ordin nr 219 din 21.03.2007 - actualizat noiembrie 2010 privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
  Ordin NR. 252 din 11.11.2010 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
  HG Nr. 1095 din 10.11.2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate si a Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
  Ordin NR. 246 din 09.11.2010 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 126/2010 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura
  Ordin NR. 241 din 02.11.2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum
  Ordin NR. 122 pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 111/2008
  Ordin NR. 232 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 631/2006 privind controlul si certificarea calitatii semintelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic si care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic
  HG NR. 1029 din 13 oct 2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe
  Ordin nr.230 din 12.10.2010 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricola
  HG nr.1017 din 6.10.2010 privind aprobarea pentru anul 2010 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, a platilor nationale directe complementare si a platilor separate pentru zahar, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal
  HOTARARE nr. 995 din 29.09.2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
  Ordin nr.218 din 29.9.2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfasurarea activitatii Inspectiei de stat in zootehnie, modelului legitimatiei, al stampilei si al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele zootehnice
  Ordin nr.203 din 15.9.2010 privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei
  Ordin nr.221 din 30.8.2010 privind aprobarea repartizarii cotelor de productie de zahar din sfecla de zahar in anul comercial 2010-2011 pentru societatile comerciale acreditate producatoare de zahar
  Ordin nr.215 din 28.9.2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  Ordin nr.214 din 24.9.2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
  Ordin nr.95 din 21.4.2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014
  Ordin nr.202 din 7.9.2010 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului II 2010, care beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
  Ordin nr.94 din 19.4.2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea ingrasamintelor in vederea inscrierii in lista ingrasamintelor autorizate cu mentiunea RO-INGRASAMANT, pentru utilizarea si comercializarea in Romania, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si al ministrului sanatatii nr. 6/22/2004
  HG NR. 920 din 30.8.2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
  Ordin nr.188 din 30.8.2010 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
  Ordin nr.185 din 27.8.2010 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice
  OUG nr. 25 din 25.08.2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura
  OUG nr. 24 din 25.08.2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola
  HG Nr. 838 din 25 aug 2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor
  HG nr.905 din 25.8.2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli in anul scolar 2010-2011
  LEGE nr.89 din 28.4.1998 republicata in Monitorul Oficial nr. 549 din data 5.8.2010 Legea apiculturii
  HG nr.812 din 4.8.2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte
  ORDIN nr.177 din 3.8.2010 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 126/2010
  HOTARARE nr.759 din 21.7.2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
  HOTARARE nr.756 din 21.7.2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat in agricultura pentru plata primelor de asigurare
  HOTARARE nr.755 din 21.7.2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate
  HOTARARE nr.748 din 21.7.2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2010 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
  HOTARARE nr.751 din 21.7.2010 privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numarului de posturi
  HOTARARE nr.725 din 21.7.2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
  ORDIN nr.144 din 16.6.2010 privind actualizarea listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei
  LEGE nr.131 din 30.6.2010 pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 89/1998
  Ordonanta de urgenta nr. 70 din 30.6.2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
  ORDIN nr.1157 din 28.6.2010 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2/2010
  ORDIN nr.989 din 24.6.2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate
  ORDIN nr.155 din 29.6.2010 privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere
  ORDIN nr.150 din 22.6.2010 privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre
  ORDIN nr.149 din 21.6.2010 privind comercializarea semintelor de cereale
  ORDIN nr.51 din 1.3.2010 pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte
  ORDIN nr.138 din 7.6.2010 pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/2008
  ORDIN nr.126 din 26.5.2010 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura
  ORDIN nr.124 din 25.5.2010 pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din specia bovine, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 765/2009
  ORDIN nr.123 din 25.5.2010 privind stabilirea anumitor derogari pentru acceptarea populatiilor locale si a soiurilor de legume care sunt cultivate, in mod traditional, in localitati si regiuni specifice si care sunt amenintate de eroziune genetica si a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinseca pentru productia agricola comerciala, dar create pentru a fi cultivate in conditii speciale, precum si pentru comercializarea semintelor acestor populatii locale si soiuri
  ORDIN nr.120 din 19.5.2010 privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2010
  ORDIN nr.119 din 19.5.2010 privind aprobarea Procedurii preliminare de inregistrare a cererilor de protectie a noilor denumiri de origine, a indicatiilor geografice si a mentiunilor traditionale ale produselor vitivinicole la nivel national si de modificare a conditiilor specifice ale produselor vitivinicole obtinute intr-o denumire de origine controlata sau o indicatie geografica
  ORDIN nr.113 din 12.5.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010
  ORDIN nr.109 din 12.5.2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor de legume
  HG nr. 408 din 30.04.2010 privind aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura
  ORDIN nr.98 din 23.4.2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  ORDIN nr.97 din 22.4.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe
  ORDIN nr.92 din 16.4.2010 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor
  ORDIN nr.80 din 30.3.2010 pentru aprobarea Normelor privind receptia, sistemul de evidenta, controlul conformitatii, prezentarea si etichetarea in vederea comercializarii cu amanuntul a produselor vitivinicole vrac, provenite din import sau comertul intracomunitar, in vederea asigurarii trasabilitatii acestora
  ORDIN nr.22 din 28.1.2010 privind actualizarea listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei
  HOTARARE nr.279 din 31.3.2010 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe
  ORDIN nr.75 din 24.3.2010 privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" si 214 "Plati de agro-mediu" din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013
  ORDONANTA DE URGENTA nr.24 din 24.3.2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli
  ORDONANTA DE URGENTA nr.23 din 24.3.2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  ORDONANTA DE URGENTA nr.21 din 24.3.2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul Romaniei pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
  ORDIN NR. 66 din 18.3.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
  ORDIN nr.65 din 17.3.2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control
  HOTARARE nr.213 din 17.3.2010 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia
  ORDIN nr.41 din 19.2.2010 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010
  ORDIN nr.30 din 8.2.2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
  ORDIN nr.27 din 5.2.2010 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2010
  ORDIN nr.16 din 26.1.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
  ORDONANTA nr.14 din 29.1.2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010
  ORDIN nr.12 din 25.1.2010 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole"
  ORDIN nr.5 din 12.1.2010 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare datorate de beneficiarii publici eligibili ai FEADR in anul 2010 pentru scrisorile de garantare emise de fondurile de garantare
  ORDIN nr. 4 din 8.1.2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
  HOTARARE nr.1632 din 29.12.2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014
  HOTARARE nr.1619 din 29.12.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII "Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
  Ordin nr. 766 din 29.12.2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind fabricarea, natura si calitatea materiilor prime, ambalarea, etichetarea si comercializarea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare
  HOTARARE nr.1609 din 16.12.2009 privind infiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene, aflate in subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola
  ORDIN nr.769 din 21.12.2009 privind aprobarea Metodologiei de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor
  ORDIN nr.765 din 16.12.2009 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din specia bovine
  ORDIN nr.733 din 8.12.2009 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
  HOTARARE nr.1449 din 25.11.2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 1.627/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic in anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati, a HG nr. 693/2009 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati, precum si a HG nr. 269/2009 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare in anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  HOTARARE nr.1370 din 18.11.2009 privind organizarea si efectuarea recensamantului general agricol din Romania
  ORDIN nr.721 din 18.11.2009 privind aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca
  ORDIN nr.683 din 5.11.2009 pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005
  NORMA METODOLOGICA din 28.10.2009 aprobata prin HG 1262/2009 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale
  HOTARARE nr.1261 din 28.10.2009 privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, in anul 2009
  HOTARARE nr.1252 din 21.10.2009 pentru aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2009
  ORDIN nr.643 din 22.10.2009 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 132/2006 pentru imputernicirea inspectorilor care vor avea responsabilitati in Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atributiilor si modalitatilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, imputernicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene pentru realizarea activitatii de inspectie, precum si stabilirea zonelor in care inspectorii isi desfasoara activitatea
  HOTARARE nr.1214 din 7.10.2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
  ORDIN nr.644 din 23.10.2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 804/2005
  ORDIN nr.648 din 29.10.2009 pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 498/2008
  ORDIN nr.640 din 19.10.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 732/2005 privind aprobarea Listei denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania, a Listei denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare in Romania, a Listei indicatiilor geografice pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania, a Listei indicatiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare in Romania, si a Listei mentiunilor traditionale ale vinurilor, admise pentru utilizare in Romania
  ORDIN nr.639 din 15.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.210/2009 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
  ORDIN nr.638 din 15.10.2009 pentru modificarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producatorilor de vin care utilizeaza must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat in vederea cresterii tariei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat inca in fermentatie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 581/2008
  HOTARARE nr.1211 din 7.10.2009 privind stabilirea pentru anul 2009 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor nationale directe complementare, platilor pentru culturi energetice si platilor separate pentru zahar, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal
  HOTARARE nr.1210 din 7.10.2009 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
  HOTARARE nr.1209 din 7.10.2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.626/2008 privind aprobarea activitatii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum si a sumei totale alocate acestei activitati
  ORDONANTA DE URGENTA nr.108 din 7.10.2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD
  ORDIN nr.622 din 30.9.2009 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Schema de ajutor de minimis "Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/2008
  HOTARARE nr.1065 din 23.9.2009 privind aprobarea finantarii programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale in stare critica, in pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase
  ORDIN nr.614 din 30.9.2009 pentru repartizarea cotelor de productie de zahar din sfecla de zahar in anul comercial 2009-2010
  ORDIN nr.541 din 25.8.2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003
  ORDIN nr.537 din 20.8.2009 privind aprobarea Suplimentului nr. 2 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2009
  ORDONANTA nr.16 din 26.8.2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
  ORDONANTA nr.15 din 26.8.2008 privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin Fondul European pentru Pescuit
  ORDIN nr.302 din 7.5.2009 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002
  ORDIN nr.532 din 18.8.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole
  ORDIN nr.226 din 15.4.2009 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultanta Agricola si ale unitatilor subordonate acesteia, structurii si cuantumului tarifelor, precum si a modalitatilor de incasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2009
  HOTARARE nr.902 din 5.8.2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
  ORDIN nr.511 din 30.7.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor
  ORDIN nr.334 din 11.6.2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare
  ORDIN nr.515 din 4.8.2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului financiar in vederea promovarii vinurilor pe pietele tarilor terte in campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalitatile de plata, de verificare si control, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 218/2009
  ORDIN nr.384 din 12.6.2009 privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru masurile 214 "Plati de agro-mediu", 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata" si 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
  ORDIN nr.487 din 27.7.2009 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia in domeniul comercializarii productiei de struguri pentru vin
  ORDIN nr.481 din 21.7.2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit
  ORDIN nr.480 din 21.7.2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum
  ORDIN nr.475 din 17.7.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole
  ORDIN nr.465 din 15.7.2009 privind modificarea si completarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.807 din 15.7.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin HG nr. 82/2003
  ORDIN nr.464 din 14.7.2009 privind aprobarea Listei cuprinzand rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona in baza Hotararii Guvernului nr. 700/2009 pentru sustinerea din fonduri bugetare, in anul 2009, a achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine si/sau caprine
  ORDONANTA nr.7 din 8.7.2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derularii afacerilor in domeniul comertului cu seminte de consum, precum si pentru modificarea unor acte normative
  ORDONANTA nr.6 din 8.7.2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevazute de art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale
  ORDIN nr.434 din 25.6.2009 privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 236/2008
  ORDONANTA DE URGENTA nr.79 din 24.6.2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale
  ORDIN nr.408 din 24.6.2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizarii arealelor viticole si incadrarii localitatilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole
  ORDIN nr.407 din 23.6.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
  ORDIN nr.390 din 17.6.2009 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume si fructe proaspete, in vederea folosirii regimului de autocontrol si de utilizare a logoului comunitar
  ORDIN nr.190 din 30.3.2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare
  ORDONANTA DE URGENTA nr.74 din 17.6.2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
  HOTARARE nr.700 din 10.6.2009 pentru sustinerea din fonduri bugetare, in anul 2009, a achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine si/sau caprine
  ORDIN nr.389 din 17.6.2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii vinurilor DOC imbuteliate, destinate comercializarii, si aprobarea modificarii nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producator de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)
  HOTARARE nr.699 din 10.6.2009 privind instituirea masurilor cuprinse in organizarea comuna de piata in sectorul cereale
  HOTARARE nr.693 din 10.6.2009 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati
  HOTARARE nr.691 din 10.6.2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de imbunatatiri funciare, in anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecarei activitati, precum si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in anul 2007
  HOTARARE nr.692 din 10.6.2009 privind anumite forme de sprijin financiar in sectorul horticol
  ORDIN nr.344 din 27.5.2009 pentru modificarea si completarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  ORDIN nr.339 din 22.5.2009 privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2009
  HOTARARE nr.615 din 20.5.2009 privind aprobarea pentru anul 2009 a nivelului fondurilor publice la creditele agricole pentru productie, potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003
  ORDIN nr.336 din 19.5.2009 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare
  HOTARARE nr.600 din 13.5.2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania si atributiile institutiilor implicate in planul european
  ORDIN nr.322 din 12.5.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 461/2009 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
  ORDIN nr.240 din 28.4.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 332/2008 privind inscrierea unitatilor de productie din acvacultura in Registrul unitatilor de acvacultura si eliberarea licentei de acvacultura
  HOTARARE nr.569 din 13.5.2009 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar asociatiilor din agricultura in anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  HOTARARE nr.542 din 6.5.2009 pentru stabilirea nivelului rezervei nationale de lapte
  HOTARARE nr.441 din 8.4.2009 privind modificarea si completarea anexelor nr. I, II, IV si V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania
  ORDIN nr.288 din 7.5.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole
  ORDIN nr.269 din 5.5.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
  HOTARARE nr.461 din 15.4.2009 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
  ORDIN nr.230 din 16.4.2009 privind modificarea si completarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  ORDONANTA DE URGENTA nr.39 din 22.4.2009 privind unele masuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii
  ORDIN nr.218 din 14.4.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului financiar in vederea promovarii vinurilor pe pietele tarilor terte in campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalitatile de plata, de verificare si control
  HOTARARE nr.427 din 8.4.2009 pentru modificarea anexei "Activitatile pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic in anul 2008, cuantumul acestuia, precum si suma totala alocata fiecarei activitati" la Hotararea Guvernului nr. 3/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic in anul 2008, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  HOTARARE nr.403 din 1.4.2009 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei
  HOTARARE nr.402 din 1.4.2009 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia
  ORDIN nr.85 din 25.2.2009 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2009
  ORDIN nr.200 din 3.4.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea
  ORDIN nr.204 din 8.4.2009 privind modificarea art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole
  ORDIN nr.192 din 31.3.2009 privind producerea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare
  HOTARARE nr.371 din 25.3.2009 privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru prefinantarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeana destinate aplicarii sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole
  HOTARARE nr.315 din 18.3.2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producatorilor din sectorul vitivinicol
  ORDIN nr.183 din 19.3.2009 privind modificarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 882/2004
  ORDIN nr.104 din 2.3.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005
  ORDIN nr.182 din 19.2.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol, activitati de imbunatatiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat
  ORDIN nr.164 din 6.3.2009 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar - recolta anului de comercializare 2009/2010
  PROGRAM nr.0 din 18.3.2009 al actiunilor privind identificarea si inregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2009
  PROGRAM nr.0 din 18.3.2009 de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2009
  PROGRAM nr.0 din 18.3.2009 al actiunilor privind identificarea si inregistrarea bovinelor pentru anul 2009
  ORDIN nr.180 din 18.3.2009 privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.230 din 4.3.2009 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei
  HOTARARE nr.269 din 11.3.2009 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare in anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  LEGE nr.29 din 5.3.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
  ORDIN nr.118 din 3.3.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate
  ORDIN nr.83 din 24.2.2009 privind stabilirea conditiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva nationala
  LEGE nr.24 din 27.2.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare
  HOTARARE nr.100 din 18.2.2009 privind modificarea anexei "Cuantumul platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pe specii, pentru anul 2008" la Hotararea Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru anul 2008
  ORDIN nr.80 din 20.2.2009 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2009
  HOTARARE nr.107 din 18.2.2009 privind modificarea anexei nr. IV la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania
  ORDIN nr.40 din 11.2.2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor
  ORDIN nr.29 din 5.2.2009 privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.26 din 4.2.2009 privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.17 din 28.1.2009 pentru modificarea si completarea anexei L "Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate pentru activitatile din sectorul zootehnic, asa cum sunt prevazute la lit. a), b) si d) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.19 din 29.1.2009 privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenic folosit la conservare in anul 2009
  HOTARARE nr.7 din 16.1.2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008"
  ORDIN nr.620 din 6.10.2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  ORDIN nr.756 din 18.12.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producatorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin
  ORDIN nr.759 din 19.12.2008 privind modificarea si completarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.1626 din 10.12.2008 privind aprobarea activitatii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum si a sumei totale alocate acestei activitati
  ORDIN nr.735 din 9.12.2008 privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.706 din 24.11.2008 pentru aprobarea Metodologiei de finantare a lucrarilor de administrare a perdelelor forestiere de protectie
  HOTARARE nr.1572 din 4.12.2008 privind acordarea sprijinului financiar comunitar pentru procesarea primara a tulpinilor de in si canepa pentru fibra, precum si pentru modificarea punctului 3 din anexa nr. 1k) la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 293/2008
  ORDIN nr.1552 din 3.12.2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole
  ORDIN nr.718 din 28.11.2008 privind completarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  HOTARARE nr.1604 din 4.12.2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru anul 2008
  ORDIN nr.739 din 11.12.2008 privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 642/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevazute de HG nr. 1.195/2008
  HOTARARE nr.1660 din 10.12.2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de imbunatatiri funciare, in anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecarei activitati, precum si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in anul 2007
  ORDIN nr.734 din 9.12.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de primavara in pomicultura
  ORDONANTA DE URGENTA nr.201 din 4.12.2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania
  HOTARARE nr.1560 din 25.11.2008 privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, al platilor nationale directe complementare in sectorul vegetal, al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar, care se acorda in agricultura
  HOTARARE nr.1550 din 25.11.2008 privind declararea starii de calamitate naturala in agricultura pentru culturile insamantate in toamna anului 2007 si in primavara anului 2008, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse in perioada iulie- august 2008, in unele zone geografice, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordata ca despagubire
  ORDIN nr.586 din 15.9.2008 pentru modificarea anexei nr. 1 "Definirea si denumirea sub care se vand produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003
  ORDIN nr.694 din 18.11.2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea
  ORDONANTA DE URGENTA nr.160 din 12.11.2008 privind modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor fundare si al organizarii si sistematizarii teritoriului
  HOTARARE nr.695 din 4.11.2008 privind stabilirea Conditiilor de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca si a formularului de cerere pentru aprobarea si inscrierea acestora in Registrul cumparatorilor
  HOTARARE nr.1287 din 8.11.2008 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare - S.A."
  LEGE nr.263 din 7.11.2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
  HOTARARE nr.1387 din 4.11.2008 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii pentru productia anului 2008 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole, precum si pentru modificarea partii introductive a art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 49/2002
  ORDIN nr.649 din 24.10.2008 privind aprobarea Metodologiei de acordare a compensatiei pentru pierderea de venit corespunzatoare suprafetelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protectie infiintate pe terenurile agricole
  HOTARARE nr.1380 din 28.10.2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetai, in anul 2008, a cuantumului sprijinului si a sumei alocate fiecarei activitati, precum si pentru modificarea ari 1 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte si material saditor, certificata oficial, in anii 2006 si 2007, destinata pentru insamantare sau plantare in campaniile agricole din anii de vanzare 2006/2007 si 2007/2008, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar
  ORDIN nr.653 din 28.10.2008 pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate
  LEGE nr.204 din 24.10.2008 privind protejarea exploatatiilor agricole
  ORDIN nr.642 din 21.10.2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevazute de HG nr. 1195/2008
  ORDIN nr.498 din 11.8.2008 privind aprobarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  HOTARARE nr.1284 din 8.10.2008 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
  HOTARARE nr.1297 din 14.10.2008 pentru desemnarea autoritatii nationale competente in ceea ce priveste certificarea carnii de bovine adulte - masculi, in vederea acordarii restituirilor speciale la export in sectorul carnii de vita si manzat si pentru aprobarea atributiilor principale ale acesteia in acest domeniu, precum si pentru completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie
  ORDIN nr.625 din 10.10.2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 251/2003 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentei de depozit pentru semintele de consum
  ORDIN nr.609 din 1.10.2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
  HOTARARE nr.1228 din 1.10.2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producatorilor din sectorul vitivinicol
  HOTARARE nr.1230 din 1.10.2008 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru anul 2008
  ORDIN nr.603 din 29.9.2008 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural"
  HOTARARE nr.1196 din 24.9.2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acorda in anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003
  HOTARARE nr.1195 din 24.9.2008 privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica
  HOTARARE nr.1154 din 24.9.2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activitatii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati
  HOTARARE nr.1153 din 24.9.2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008"
  ORDIN nr.581 din 15.9.2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producatorilor de vin care utilizeaza must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat in vederea cresterii tariei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat inca in fermentatie
  ORDIN nr.579 din 15.9.2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale
  ORDIN nr.580 din 15.9.2008 privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole
  ORDIN nr.574 din 11.9.2008 privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2008, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole
  HOTARARE nr.1078 din 10.9.2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume
  ORDIN nr.567 din 2.9.2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural"
  HOTARARE nr.1037 din 3.9.2008 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 1 lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 293/2008
  ORDIN nr.572 din 4.9.2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole
  ORDIN nr.2599 din 4.9.2008 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa
  ORDONANTA DE URGENTA nr.103 din 3.9.2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
  HOTARARE nr.1014 din 3.9.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  ORDIN nr.568 din 2.9.2008 pentru modificarea art. 9 din anexa nr. 12 "Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subventionarea pretului motorinei utilizate pentru lucrarile de infiintare a culturilor agricole" a anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.566 din 1.9.2008 pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acorda pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2009
  ORDIN nr.236 din 28.8.2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  ORDIN nr.438 din 3.7.2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de imbunatatiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.230/2005
  OUG nr.28 din 27.8.2008 privind registrul agricol
  ORDIN nr.503 din 25.8.2008 privind stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plateste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrica necesara pomparii
apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2009
  HOTARARE nr.829 din 13.8.2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activitatii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati
  ORDIN nr.491 din 6.8.2008 privind modificarea si completarea anexelor J si K la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.804 din 31.7.2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura
  ORDIN nr.481 din 31.7.2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii vinurilor DOC imbuteliate, destinate comercializarii, si aprobarea modificarii nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producator de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)
  ORDIN nr.471 din 30.7.2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 66/2008 privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenie folosit la conservare in anul 2008
  ORDIN nr.470 din 30.7.2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primara a tulpinilor de in si de canepa pentru fibre in anul de piata 2008-2009
  ORDIN nr.486 din 1.8.2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acorda pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii de irigatii pentru sezonul de irigatii ai anului 2008
  ORDIN nr.142 din 29.2.2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole
  ORDIN nr.445 din 4.7.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice
  ORDIN nr.458 din 17.7.2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 648/2006 privind autorizarea laboratorului in vederea executarii de analize pentru ingrasamintele care circula pe piata, a inspectorilor imputerniciti sa execute controlul, privind aprobarea modelului de legitimatie, a indicativului stampilei si a zonei de exercitare a acestei activitati
  HOTARARE nr.786 din 16.7.2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificatiilor si punerea in aplicare a planurilor anuale 2008 si 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de interventie comunitare catre persoanele cele mai defavorizate din Romania
  LEGE nr.153 din 11.7.2008 privind efectuarea recensamantului general agricol din Romania
  HOTARARE nr.732 din 9.7.2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
  ORDIN nr.446 din 4.7.2008 privind modificarea anexei N la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.420 din 26.6.2008 privind stabilirea atributiilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor
  ORDIN nr.436 din 3.7.2008 privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.430 din 2.7.2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2008, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole
  ORDIN nr.368 din 13.6.2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti
  ORDIN nr.368 din 13.6.2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti
  HOTARARE nr.688 din 24.6.2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de catre fondurile de garantare
  ORDIN nr.224 din 7.4.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de comercializare cu amanuntul a vinului de masa in vrac
  ORDIN nr.411 din 19.6.2008 privind modificarea alin. (2) al art. 45 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDONANTA DE URGENTA nr.76 din 18.6.2008 privind desemnarea autoritatilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantarii programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea APIA
  ORDIN nr.358 din 11.6.2008 pentru modificarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  HOTARARE nr.550 din 21.5.2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 293/2008
  ORDONANTA DE URGENTA nr.72 din 4.6.2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru incheierea de angajamente legale interne in anul 2008 in vederea asigurarii unor masuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole
  ORDONANTA DE URGENTA nr.67 din 28.5.2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare
  LEGE nr.126 din 27.5.2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
  ORDIN nr.332 din 24.5.2008 privind inscrierea unitatilor de productie din acvacultura in Registrul unitatilor de acvacultura si eliberarea licentei de acvacultura
  HOTARARE nr.570 din 28.5.2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de imbunatatiri funciare, in anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecarei activitati, precum si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in anul 2007
  HOTARARE nr.556 din 28.5.2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia
  HOTARARE nr.492 din 14.5.2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar in anul 2007 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  ORDIN nr.321 din 20.5.2008 privind aprobarea componentei si a modului de organizare si functionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor agroalimentare
  ORDIN nr.253 din 29.4.2008 privind aprobarea Suplimentului nr. 3 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2007
  ORDIN nr.242 din 23.4.2008 privind denaturarea stocurilor excedentare de zahar in vederea utilizarii in hrana animalelor
  ORDONANTA DE URGENTA nr.58 din 7.5.2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  ORDIN nr.238 din 18.4.2008 pentru aprobarea modificarii anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 562/2006 privind aprobarea Manualului operational pentru schema competitiva de granturi derulata cu sprijinul proiectului "Modernizarea sistemului de informare si cunoastere in agricultura"
  ORDIN nr.260 din 6.5.2008 privind modificarea alin. (1) al art. 15 din anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.247 din 23.4.2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
  HOTARARE nr.243 din 23.4.2008 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar - recolta anului de comercializare 2008-2009
  ORDIN nr.246 din 23.4.2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate
  ORDIN nr.255 din 30.4.2008 privind modificarea si completarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  HOTARARE nr.452 din 21.4.2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie
  HOTARARE nr.420 din 16.4.2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare in anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  HOTARARE nr.410 din 16.4.2008 privind stabilirea specificatiilor si punerea in aplicare a planurilor anuale 2008 si 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de interventie comunitare catre persoanele cele mai defavorizate din Romania
  ORDONANTA DE URGENTA nr.42 din 16.4.2008 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti
  ORDIN nr.222 din 1.4.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
  LEGE nr.83 din 8.4.2008 completarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului
  LEGE nr.80 din 8.4.2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  LEGE nr.348 din 10.7.2003 a POMICULTURII
  LEGE nr.93 din 8.4.2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca
  HOTARARE nr.401 din 9.4.2008 privind aprobarea unei activitati pentru care se acorda sprijin financiar asociatiilor din agricultura in anul 2008, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate acestei activitati
  ORDONANTA DE URGENTA nr.41 din 9.4.2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de primavara in pomicultura
  ORDIN nr.211 din 25.3.2008 privind aprobarea schemelor de ajutor de stat "Stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decat cele prevazute in anexa 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor" si "Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase"
  HOTARARE nr.346 din 26.3.2008 pentru modificarea anexei "Activitatile pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, cuantumul acestuia, precum si suma totala alocata fiecarei activitati" la Hotararea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  ORDIN nr.174 din 19.3.2008 privind modificarea si completarea anexelor E, F, H, J, K si L la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.170 din 18.3.2008 privind aprobarea Suplimentului nr. 2 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2007
  HOTARARE nr.293 din 12.3.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  ORDONANTA DE URGENTA nr.35 din 26.3.2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
  ORDIN nr.160 din 14.3.2008 privind aprobarea Procedurii de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei specialitati traditionale garantate, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a specialitatii traditionale garantate, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national
  ORDONANTA DE URGENTA nr.27 din 12.3.2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  HOTARARE nr.277 din 12.3.2008 privind aprobarea activitatii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati
  HOTARARE nr.276 din 12.3.2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acorda in anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003
  ORDONANTA DE URGENTA nr.21 din 27.2.2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
  ORDONANTA DE URGENTA nr.23 din 5.3.2008 privind pescuitul si acvacultura
  HOTARARE nr.224 din 5.3.2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
  LEGE nr.20 din 29.2.2008 pentru modificarea anexei la Legea arendarii nr. 16/1994
  ORDIN nr.138 din 22.2.2008 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 143/610/2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural
  ORDONANTA DE URGENTA nr.97 din 21.6.2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor
  ORDIN nr.139 din 22.2.2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de piata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008
  ORDIN nr.169 din 19.2.2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Legii nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare
  LEGE nr.218 din 5.7.2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
  ORDIN nr.91 din 11.2.2008 privind modalitatea de acordare a platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii si aprobarea prim-procesatorilor
  HOTARARE nr.134 din 6.2.2008 privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare
  ORDIN nr.66 din 1.2.2008 privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenie folosit la conservare in anul 2008
  ORDIN nr.65 din 1.2.2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.64 din 31.1.2008 privind aprobarea formularului de cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008
  ORDIN nr.15 din 17.1.2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu in Romania - GAEC
  ORDIN nr.6 din 9.1.2008 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2008
  LEGE nr.10 din 11.1.2008 pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare
  ORDIN nr.10 din 16.1.2008 privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.9 din 10.1.2008 privind modificarea alin. (1) al art. 15 din anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.3 din 9.1.2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic in anul 2008, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  HOTARARE nr.1577 din 19.12.2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2007, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecarei activitati si pentru modificarea unor acte normative
  HOTARARE nr.1576 din 19.12.2007 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2007 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole
  HOTARARE nr.1574 din 19.12.2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, al platilor nationale directe complementare, al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal
  HOTARARE nr.1571 din 19.12.2007 pentru modificarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 636/2007 privind declararea starii de calamitate naturala in agricultura pentru culturile insamantate in toamna anului 2006 si in primavara anului 2007, precum si pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordata ca despagubire
  HOTARARE nr.1549 din 19.12.2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  ORDONANTA DE URGENTA nr.148 din 19.12.2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
  HOTARARE nr.1535 din 12.12.2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
  HOTARARE nr.1530 din 12.12.2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor
  ORDIN nr.975 din 12.12.2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 49 din cap. IV "Dispozitii finale" al anexei L la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.1509 din 12.12.2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 985/2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru anul 2007
  ORDIN nr.959 din 4.12.2007 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 641/2007 privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenic folosit la conservare in anul 2007
  LEGE nr.342 din 3.12.2007 privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
  ORDIN nr.883 din 18.10.2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 387/251/2002
  ORDIN nr.909 din 31.10.2007 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice
  ORDIN nr.906 din 30.10.2007 privind aprobarea Procedurii de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national
  PROCEDURA nr.0 din 30.10.2007 de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene
  REGULI nr.0 din 30.10.2007 SPECIFICE privind modelul si utilizarea logoului national
  PROCEDURA nr.0 din 30.10.2007 de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar
  PROCEDURA nr.0 din 30.10.2007 de declarare a opozitiei la nivel national
  ORDONANTA DE URGENTA nr.120 din 24.10.2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  ORDIN nr.908 din 31.10.2007 privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.1261 din 17.10.2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind ingrasamintele
  ORDIN nr.869 din 10.10.2007 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
  ORDIN nr.868 din 10.10.2007 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole
  ORDIN nr.870 din 10.10.2007 privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDIN nr.820 din 1.10.2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 816/2006 pentru repartizarea cotelor de productie de zahar si izoglucoza
  ORDONANTA DE URGENTA nr.104 din 4.10.2007 privind infiintarea Fondului pentru dezvoltarea satului romanesc
  HOTARARE nr.1202 din 4.10.2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 636/2007 privind declararea starii de calamitate naturala in agricultura pentru culturile insamantate in toamna anului 2006 si in primavara anului 2007, precum si pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordata ca despagubire
  ORDIN nr.824 din 3.10.2007 pentru aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar crescatorilor de viermi de matase
  HOTARARE nr.1172 din 26.9.2007 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 934/2005
  PROCEDURA nr.0 din 10.9.2007 de punere in aplicare a masurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole
  ORDIN nr.797 din 10.9.2007 pentru constituirea bancii de date analitice in vederea crearii cazierului vinicol pentru fiecare an de productie
  ORDIN nr.763 din 4.9.2007 privind modificarea anexelor A si I la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.1118 din 18.9.2007 pentru modificarea HG nr. 463/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de imbunatatiri funciare, in anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecarei activitati, precum si pentru abrogarea HG nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in anul 2007
  ORDIN nr.806 din 14.9.2007 pentru modificarea si completarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  ORDONANTA DE URGENTA nr.89 din 11.9.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca
  LEGE nr.244 din 29.4.2002 a viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole, republicata in temeiul ART. 3 din Legea nr. 83/2007
  ORDIN nr.707 din 27.8.2007 privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.985 din 22.8.2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru anul 2007
  ORDIN nr.704 din 23.8.2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare
  HOTARARE nr.942 din 22.8.2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  ORDIN nr.689 din 10.8.2007 pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acorda pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2008
  ORDIN nr.684 din 9.8.2007 privind recunoasterea organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume
  ORDIN nr.685 din 9.8.2007 pentru stabilirea conditiilor in vederea introducerii sau punerii in circulatie in Romania ori in anumite zone protejate din Romania, in scopuri experimentale sau stiintifice si lucrari pentru selectii varietale, a anumitor organisme de carantina daunatoare, plante, produse vegetale si alte obiecte
  ORDIN nr.686 din 9.8.2007 privind procedura de incasare a tarifelor fitosanitare stabilite in anexa nr. VIII la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru efectuarea controalelor documentare, de identitate si fitosanitare la plantele, produsele vegetale si alte obiecte
  ORDIN nr.688 din 9.8.2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control
  ORDIN nr.344 din 26.4.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011
  ORDIN nr.687 din 9.8.2007 privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  HOTARARE nr.871 din 1.8.2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar in anul 2007 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  LEGE nr.312 din 8.7.2003 privind producerea si valorificarea legumelor
  ORDIN nr.641 din 2.8.2007 privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenic folosit la conservare in anul 2007
  HOTARARE nr.828 din 25.7.2007 privind infiintarea Sistemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare
  ORDIN nr.473 din 12.6.2007 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2007
  HOTARARE nr.735 din 11.7.2007 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  ORDIN nr.575 din 9.7.2007 privind modificarea si completarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005
  ORDIN nr.574 din 9.7.2007 pentru modificarea si completarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005
  HOTARARE nr.725 din 4.7.2007 privind modificarea anexelor nr. 11, 12, 13 si 14 la Hotararea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale masurilor 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 si 4.2 din Programul national pentru agricultura si dezvoltare rurala finantat din fonduri SAPARD
  ORDIN nr.549 din 28.6.2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice
  HOTARARE nr.636 din 20.6.2007 privind declararea starii de calamitate naturala in agricultura pentru culturile insamantate in toamna anului 2006 si in primavara anului 2007, precum si pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordata ca despagubire
  LEGE nr.163 din 11.6.2007 privind aprobarea OUG nr. 114/2006 pentru modificarea si completarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005
  HOTARARE nr.545 din 6.6.2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar asociatiilor din agricultura in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  ORDIN nr.444 din 1.6.2007 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar
  Datele limita de depunere a documentelor care trebuiesc atasate la cererea de plata si documentele necesare
  ORDIN nr.432 din 23.5.2007 privind modificarea si completarea OM nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele
  LEGE nr.139 din 21.5.2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007
  HOTARARE nr.463 din 16.5.2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de imbunatatiri funciare, in anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecarei activitati
  ORDIN nr.355 din 10.5.2007 privind aprobarea criteriilor de incadrare, delimitarii si listei unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata
  LEGE nr.125 din 5.5.2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului
  ORDIN nr.351 din 4.5.2007 pentru aprobarea modelului Caietului fermierului privind evidenta efectivului vacilor de lapte si a productiilor, care trebuie tinut de catre producatorii care vand lapte si produse lactate consumatorilor, carora DACL le acorda cota individuala pentru vanzari directe
  LEGE nr.112 din 27.4.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp
  HOTARARE nr.385 din 25.4.2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
  ORDIN nr.336 din 18.4.2007 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii nr. 219/2006 privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acorda subventii
  ORDIN nr.295 din 3.4.2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
  LEGE nr.83 din 2.4.2007 pentru modificarea si completarea Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002
  LEGE nr.60 din 22.3.2007 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
  Incepand cu 1 aprilie 2007, cumparatorii de lapte de vaca aprobati de DACL care vor cumpara lapte crud în vederea procesarii, vor prelua laptele numai de la producatorii care sunt detinatori de cota de lapte pentru livrari.
  Ordin nr 219 din 21.03.2007 privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
  Anexe agricultura ecologica. Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica
  ORDIN nr.218 din 21.3.2007 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 765/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand societatile de asigurare si asigurare-reasigurare
  NORMA nr.0 din 15.3.2007 de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar
  ORDIN nr.208 din 14.3.2007 pentru modificarea si completarea anexei L "Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate pentru activitatile din sectorul zootehnic", la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006
  HOTARARE nr.236 din 7.3.2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare
  Lista organismelor de inspectie si certificare acreditate de catre M.A.D.R pentru efectuarea inspectiei si certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României
  Exceptarea de la plata taxei pentru scoaterea din circuitul agricol si silvic a terenurilor din extravilanul localitatilor destinate constructiei de locuinte a persoanelor de pâna în 40 de ani.Comunicat de presa
  Subventionarea motorinei pt efectuarea lucrarilor agricole mecanizate din primavara 2007.Conditii de elegibilitate.Formular de cerere
  HOTARARE nr.214 din 28.2.2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2007
  HOTARARE nr.177 din 20.2.2007 privind modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale masurilor 1.1 "Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole", 1.2 "Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investitii in exploatatiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producatori", 3.3 "Metode agricole de productie destinate sa protejeze mediul si sa mentina peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care genereaza activitati multiple si venituri alternative", 3.5 "Silvicultura", 4.1 "Imbunatatirea pregatirii profesionale" si 4.2 "Asistenta tehnica" din Programul national pentru agricultura si dezvoltare rurala finantat din fonduri SAPARD
  HOTARARE nr.175 din 20.2.2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011
  HOTARARE nr.141 din 14.2.2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  HOTARARE nr.140 din 14.2.2007 privind aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in anul 2007
  Legislatie achizitii publice
  Material informativ prezentat in cadrul actiunilor de informare a viitorilor fermieri din perioada 15/02-28/02/2007
  ORDIN nr.850 din 28.12.2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate
  ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 21 dec 2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007
  ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 21 dec 2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului
  ORDIN nr.765 din 20.11.2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand societatile de asigurare si asigurare-reasigurare care practica asigurari pentru culturi agricole, animale, pasari, familii de albine si pesti, agreate de MAPDR, pentru anul agricol 2006-2007
  Codul de bune practici in ferma - GAEC
  ORDONANTA DE URGENTA nr.67 din 13.9.2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
  ORDIN nr.462 din 7.7.2006 pentru aprobarea Normelor de instituire si gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a vitei-de-vie cu struguri de vin
  ORDIN nr. 243 din 14 aprilie 2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si, respectiv, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
  ORDONANTA DE URGENTA nr.12 din 22.2.2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale
  Legea nr. 312 din 10.10.2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine
  LEGE nr.231 din 13.7.2005 privind stimularea investitiilor in agricultura
  HOTARARE nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
  Legea nr. 566 din 2004 a cooperatiei agricole
  ORDIN nr. 357 din 26 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare
  ORDIN nr. 64 din 31 ianuarie 2003 pentru aprobarea modelului Registrului plantatiilor viticole si implementarea acestuia in teritoriu
  LEGE nr. 381 din 13 iunie 2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
  ORDIN nr. 419 din 17 septembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
  LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati
  OUG nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor
  LEGEA Nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendarii